Hoppa till innehållet
Projekt

EUSL IGnite EU

Affärsutvecklande projekt för att bygga upp verksamheten

Care to Change the World

Introduktion till våra projekt

All verksamhet behöver kontinuerligt utvecklas, i synnerhet en så levande som det EUSL vill skapa. Målsättningen är att ett, eller flera, nya ekosystem ska växa fram och det är utifrån detta våra kabinett så väl som divisioner utvecklas. Utmaningen ligger inte i att ta en verksamhet till nästa nivå utan hur det integreras med andra verksamheter. Det är bredden på det vi gör som är den största utmaningen och hur det kan kopplas samman med en affärsutvecklande sida för att bygga upp och stärka verksamheten. Här presenteras således våra mindre projekt som syftar till att utveckla verksamheten så väl som anslutna medlemmar och som ska skapa ett riktigt attraktivt medlemskap. 

EUSL Logo

EUSL Super App(s)

Det är tack vare digitaliseringen och den fjärde industriella revolutionen världen just nu tar sådana kliv i utvecklingen. Då EUSL har en holistisk syn på social integration vill vi skapa en app – eller i värsta fall några appar – som ska ge alla tillgång till allt. För stunden handlar det om att utveckla tre ekosystem: En konsumentapp, en medlemsapp och en medarbetarapp och tanken är att alla ska ha tillgång till allt, utifrån det behov och de kriterier som respektive grupp ställer. Egentligen vill EUSL inte ens ha tre appar utan snarare att det ska vara en enda app som styrs genom användarrättigheter. Men ingen vet om det är möjligt ännu.
 
EUSL Logo

EUSL Games

Spjutspetsen inom divisionen Social Constitutional Chamber, SCC, kallar vi för EUSL Games. Våra vänner har översatt Olympiska Spelen till de Olympiska Lekarna och det även den översättningen EUSL lägger på EUSL Games. Syftet med SCC är utbildning, sport och idrottande och generell utveckling för individen och vad är då mer passande än att anordna våra egna tävlingar, eller lekar, delvis finansierat av EUSL Foundation. I liten skala är det marknadsområde mot marknadsområde, på lite större skala svenska, nordiska eller EU-mästerskapen.  EUSL Games kommer således följa utvecklingen av hela EUSL.  

EUSL Logo

Jämställd arbetsplats

Det låter som en självklarhet, men det är kanske inte alltid lika lätt i verkligheten. Tjänster och verktyg som utvecklas här ska dels hjälpa en verksamhet på ett bättre och mer direkt vis än vad myndigheter till stor del mäktar med men även kunna användas och säljas i ett vinstdrivande syfte i andra sammanhang. EUSL anser att med hjälp av dagens teknik och vårt eget kunnande bör döva kunna svara i telefon och blinda kunna servera mat på en restaurang. Två av de verktyg som det arbetas på här tillåter just det, till stor del tack vare digitaliseringen. För oss är detta ett steg på vägen mot en jämställd arbetsplats. 
 
EUSL Logo

EUSL Search

I vår strävan efter att bygga vårt egna ekosystem som i framtiden ska kunna utmana det redan existerande, skattebaserade, systemet vill vi erbjuda möjligheten till en anonymiserad söktjänst som vi kallar EUSL Search. I ett enda sök får man här svar från Google, Bing, Yahoo med flera men utan att respektive söktjänst kan bygga en profil runt användaren. Tjänsten kommer även belysa det faktum att många inte längre kommer få de svar de tror på grund av avsaknaden av riktade svar mot en profil. 

EUSL Logo

EUSL VPN

Att vara anonym på nätet är inte en självklar rättighet men samtidigt något som kan missbrukas ordentligt. EUSL VPN tillåter våra medlemmar att anonymt finnas på nätet och kan med fördel användas tillsammans med EUSL Search som är en söktjänst för alla. I och med inträdet av den Fjärde Industriella Revolutionen och det nya, barriärslösa samhällhet, är det viktigt att låta respektive land jobba fram sina lagkrav gällande vem man är i den digitala världen och utifrån det vidareutveckla tjänsten.
 
EUSL Logo

Meetiz

En ordlek med orden Meet och Eyes och uppkom i sin första iteration när pandemin slog till. Vi tyckte att det var onödigt att behöva säga ett techbolags namn varje gång man skulle ha ett videomöte och tog då fram produkten och tjänsten Meetiz. Tjänsten är i sig helt anonym och kräver inga konton. Däremot finns möjligheter för enskilda rum, skärmdelning, lösenord och mycket annat. Vidare bygger tjänsten på Jitsi Meet och här kör vi den på egna VPSer, kopplar vi den till våra medlemmars domän och brandar den med deras logga. 

EUSL Logo

EUSL Chat and Meet

Ett naturligt kliv från Meetiz är att kunna chatta och kanske även träffas. Fysiska möten var under några år otänkbart men nu startar världen om mer och mer var av vi ska dra nytta av det vi har lärt oss under pandemin. Likaså bygger Chat and Meet vidare på det faktum att Sverige och EU lider av befolkningsbrist och att det är många ensamma människor där ute. Här blir Chat and Meet EUSL Love istället som ska hjälpa fler att träffas. Medan syftet kanske inte är livspartnern, så åtminstone att komma ut och socialisera mera. 
 
EUSL Logo

Företagsvalidering

Redan från första början var en validering gällande social integration viktigt för EUSL. Oss veterligen finns det inga system som mäter social integration på samma sätt som allehanda miljö certifieringar så det var en självklarhet att bygga vårt eget. Systemet grundar sig på ISO 26000 standarden och utifrån detta har EUSL adderat olika saker och för omvärlden ter det sig som ett stjärnsystem som vi kallar för World Corporate Social Responsibility.

EUSL Logo

Affärsutveckling Ext

Detta projekt står på egna ben trots att det i bara är en annan sida av projektet Affärsutveckling Intern. I detta fall erbjuder vi samma tjänster, produkter och system till medlemmar som vi själva jobbar med varje dag. Detta projekt riktat mot medlemmar är ett av få projekt som har ett uttalat vinstintresse, även om tjänsterna i sig förväntas kosta betydligt mindre om man skulle anlita andra aktörer. Syftet är helt enkelt att fler ska finna nytta i medlemskapet. 
 
EUSL Logo

Affärsutveckling Intern

Ett av EUSLs viktigaste projekt är att bestämma och definiera den interna utvecklingen. Verksamheten består av flera juridiska entiteter och utifrån detta har beslutet tagits att klustra så många tjänster och uppgifter som möjligt. Detta går lite hand i hand med Super Apparna och är en stor del i det eko- system som växer fram. Här klustras tjänster så som bokföring, asset management, telefoni och annat som alla verksamheter oavsett behöver.
EUSL Logo

EUSL Listan

Att vara medlem i European Social Label innebär ett ställningstagande och aktiv delaktighet för ett mer jämställt och inkluderande samhälle. Detta projekt handlar om att utveckla medlemskapet och göra det attraktivt så att fler företag ska vilja bli medlemmar. Att vara medlem innebär även att man synliggörs och varumärkesutvecklar sig själv och sitt företag och det denna sammanfattning som är EUSL Listan. En lista man ska vara stolt av att finnas på. 

EUSL Faktura och Offert

Fakturera och offerera precis hur mycket du vill med oss. Har du återkommande kunder eller prenumerationsmodeller? Inga problem. Kunder utomlands? Det löser vi här, inklusive alla frågor om moms.  

Agenda 2030 & 2063

Nya, i grunden bra, saker tenderar ofta att vara svåra att använda i början och det vill vi råda bot på med våra Agenda 2030 och Agenda 2063 appar. Följ vårt arbete och var delaktig själv, är målet.

 

EUSL META

I verkliga livet skapar vi ett nytt ekosystem för ett mer inkluderande samhälle. Då känns det också självklart att vi ska ha vår egna META värld där allt och alla finns tillgängliga! 

One Contact and You

Har du någonsin suttit timmar i kö, bara för att komma fram och sedan bli kopplad vidare och kanske även bortkopplad? Vi med. Vi utvecklar OCaY, där vi äger ditt ärende tills det är löst. Aldrig mer bortkopplad!

 

Projekt

Våra nätverk Sex inriktningar - samma mål

Vi bygger ett nytt ekosystem för att göra det möjligt för fler att komma in samhället, något som är löst definierat till en person som är arbetslös i minst 30 dagar. Men det är förstås mycket mer än så och det handlar om att lägga begränsningar på vad det innebär. Tyvärr är vi inte särskilt duktiga på att begränsa oss så istället satsar vi på allt, den holistiska lösningen för ett bättre samhälle.

Medan andra kallar det för spretigt anser vi att social integration handlar om individen och det fria tänkandet. Att begränsa det skulle bara skapa problem. På ett sätt kan man därför se våra olika verksamheter och medlemskap som olika myndigheter i samhället. Ändras förutsättningarna kan nya uppstå och andra försvinna. Vi anser inte att något måste vara beständigt, om förutsättningarna ändras.

Just nu finns det sex nätverk och de fokuserar på lika många målgrupper. Läs mer om dessa här intill. 

EUSL Medlemsnätverk

Nätverket för små och medelstora företag. Här är syftet att det ska bli en lönsam investering att arbeta med människor i utanförskap och på så vis avlasta den offentliga sektorn.

 

Charity Medlemsnätverk

Nätverket för stiftelser och idedrivna verksamheter. Det är så många bra  verksamheter där ute som har dålig arbetsutrustning och här ger vi dem bättre verktyg för att lyckas.


Cupio Medlemsnätverk

Nätverket och medlemskapet för privatpersoner! Handla smart och medvetet ska vara belönande, inte bara i plånboken (och inte ens det är det alltid) utan även i samhället. 

 

Orcas & Pandas Medlemsnätverk

Ett medlemskap för idédrivna verksamheter och organisationer som fokuserar på djur och natur. Detta skiljer sig ut mot Charity som har en mer generell inriktning mot individen.

 

WOFL Medlemsnätverk

Ett nätverk i första hand tänkt för kompletterande företag till myndigheter och kommuner. Även renodlade utbildningsenheter så som grundskola eller gymnasium kan placeras här. Syftet här är att på ett bättre sätt implementera sunda värderingar och metoder kopplade till utbildning och individuell utveckling

Wings of Paloma Medlemsnätverk

Företag, välgörenhet eller privatpersoner som gör smarta val? Vi får inte glömma individen som av sin egen tid och sitt egna kapital för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Dessa människor har möjlighet att bli medlem i vår egen riddarorder Wings of Paloma, där Paloma är spanska för duva.
 

Kontakta oss

Vi vill alltid höra ifrån er! Beröm, kritik, förslag, synpunkter, har vi kanske brustit i något? Oavsett vilket är det lika välkommet. Kontakta oss via mail, telefon eller varför inte sända oss ett meddelande direkt via hemsidan!